Hai thuật ngữ "CryptoCurrency" và "initial coin offering" được bổ sung vào từ điển Merriam - Websters

Chia sẽ bài viết cho bạn bè:
Tiền Điện Tử đã được một trong những bộ từ điển được xuất bản nhiều nhất thế giới - Merriam - Websters cập nhập vào vốn từ của họ.

Merriam-Webster đã công bố vào thứ hai rằng họ đã thêm các thuật ngữ như “Cryptocurrency”, “Blockchain” và “ICO” vào danh sách từ của tháng này. Các bổ sung này nằm trong số hơn 800 từ mới.

Trong công bố kế hoạch, công ty nói rằng việc này nhằm mục đích giúp làm rõ “những cụm đôi khi gây bối rối về trao đổi tài chính kỹ thuật số”, cố gắng sử dụng nhiều ví dụ để hướng dẫn.

“Đôi khi những khó khăn trong trong ngôn ngữ giao dịch tài chính kỹ thuật số mở ra một chủ đề mới đòi hỏi sự giải thích cho nhiều người trong chúng ta, do đó mô tả chi tiết về tiền điện tử cũng như giai đoạn bắt đầu của một lần ICO – được dùng để chỉ lần bán ra đầu tiên của một đồng tiền điện tử,” Merriam-Webster viết.
“Cryptocurrency” được định nghĩa là “bất kỳ hình thức tiền tệ nào chỉ tồn tại ở dạng số được mã hóa, thông thường không có cơ quan trung tâm nào ban hành hoặc điều tiết chúng”, lưu ý rằng hệ thống ghi lại các giao dịch và sử dụng mật mã để ngăn chặn các giao dịch giả mạo hoặc gian lận.
Tương tự, thuật ngữ “Blockchain” được chú thích rằng nó là một cơ sở dữ liệu số được sử dụng trong một mạng lưới phân quyền. Tuy nhiên, không giống như hai thuật ngữ khác, “ICO” hiện nay không có website làm việc chính thức nào.

Sự bổ sung này rất đáng được chú ý, đã gần hai năm rồi từ khi “Bitcoin” lần đầu tiên được thêm vào từ điển. Thật vậy, các thống kê cho thấy tính chất ngày càng phổ biến của các từ như vậy trong giao tiếp công cộng, mặc dù vẫn còn nhiều từ như “mining” cần được cập nhật theo chủ đề tiền điện tử trong tương lai.
Theo CoinDesk
Alodautu biên soạn
Chia sẽ bài viết cho bạn bè:

Tiền Ảo

Tin Tức

Bình Luận:

0 bình luận: