[ Infographic ] Toàn cảnh Hội Thánh Đức Chúa Trời

Thời gian qua, những câu chuyện đau lòng về các tín đồ lớn nhỏ của Hội Thánh Đức Chúa Trời được cộng đồng mạng chuyền tay. Người bỏ gia đình, đập phá bàn thờ tổ tiên, người sao nhãng việc học, công việc... là một số biểu hiện của các tín đồ khi gia nhập phong trào tôn giáo này.
Chia sẽ bài viết cho bạn bè:
Thời gian qua, những câu chuyện đau lòng về các tín đồ lớn nhỏ của Hội Thánh Đức Chúa Trời được cộng đồng mạng chuyền tay. Người bỏ gia đình, đập phá bàn thờ tổ tiên, người sao nhãng việc học, công việc... là một số biểu hiện của các tín đồ khi gia nhập phong trào tôn giáo này.
Chia sẽ bài viết cho bạn bè:
Location Việt Nam

Cafe Thư Giãn

Tin Tức

Bình Luận:

0 bình luận: